Dinesh Sharma Gorakhapatra

Dinesh Sharma Gorakhapatra

Actor Dinesh Sharma evergreen actor in Nepali Film-GORAKHAPATRA